Hussvamp Laboratoriet ApS

Rådgivning om svamp og råd i bygninger – Forebyggelse, Opsporing og Identifikation, Skadeafgrænsning, Reparationsanvisning, IndeklimaundersøgelseKursus & seminar. Se også vores Publikationer

Fugt kan give anledning til lugte. Disse lugte kan stamme fra flygtige organiske forbindelser, som bl.a. skimmelsvampe og bakterier kan producere. Prøver på stedet kan afsløre arter og evt. omfang af svampevækst. Opfugtning med vand i en kælder kan give anledning til både skimmelsvampe og storsvampe som f.eks. Ægte Hussvamp. Prøver kan desuden bestemme, om der er tale om kloak- eller grundvand, ved at opspore evt. colibakterier. Sorte pletter eller andre misfarvninger er ofte tegn på fugt og heraf kommende skimmelsvamp. Analyse af prøver kan bestemme, om disse er giftige eller allergifremkaldende svampe. Dug på ruder eller synlig kondens på kolde overflader kan være et tegn på forhøjet fugtindhold i luften. Luftfugtigheder over 70-80 % kan give anledning til svampevækst. Årsagen kan være mangelfuld isolering som f.eks. kan afsløres ved en termografiundersøgelse. Er der nedbrydninger i trækonstruktioner er årsagen som oftest angreb af svamp. For at reparere disse skader korrekt, er det nødvendigt at artsbestemme svampen. Enkle svampetyper kan både angribe træ- og murværk. Opfugtninger under gulv eller i murværk kan medføre svampevækst, som kan svække konstruktioner eller påvirke indeklimaet med sundhedsskadelige stoffer. Trænger dit hus til en undersøgelse af klimaet? Skimmelsvampe og bakterier kan afgive giftige partikler og andre sundhedsskadelige forbindelser som kan påvirke personer, der til hverdag er i jævnlig kontakt med områder med fugt eller tidligere fugtskader. Også tørre angreb skal fjernes, da disse stadig kan påvirke indeklimaet. Nye og gamle skjolder er tegn på fugt, som kan medføre svampeangreb i bygningen eller skimmelvækst. Også gamle fugtskader kan give anledning til påvirkning af indeklimaet eller medføre risiko for konstruktionssvigt. Både indvendigt og udvendigt kan der forekomme synlige frugtlegemer fra svampe. Når dette observeres, er der ofte skjulte skader i konstruktionen og disse er et tegn på fugt.


Nyheder

29/07/2013

Hussvamp Laboratoriet fejrede sit 25 års jubilæum ved en reception torsdag den 30. maj 2013 i de nye lokaler på Topstykket 18, 3460 Birkerød

Se alle publicerede nyheder...